Havarijné poistenie kryje škodu na Vašom vozidle bez ohľadu na zavinenie. Môžete mať poistené riziká ako nehodu, živelnú udalosť, krádež vandalizmus a podobne. Doporučujeme uzatvorenie pripoistenia náhradného vozidla, ktoré sa Vám v prípade nepríjemnej udalosti bude hodiť.  (pozri aj základné pojmy)
Čakajte
prosím...
       Ostatné       

  KALKULÁCIA a 
on line poistenie

  Havarijné poistenie 
       POMOC