Ide o rozšírené poistenie asistenčných služieb. Jeho rozšírenie je hlavne čo do rozsahu služieb a hlavne limitov plnenia oproti asistenčným službám ktoré bývajú obvykle súčasťou PZP a havarijneho poistenia. (pozri aj základné pojmy)
       Ostatné       

  KALKULÁCIA a 
on line poistenie

  Poistenie pomoci na ceste