O nás  
Stránku prevádzkuje spoločnosť:

Global finance services s.r.o.
M.R.Štefánika 24, 940 61 Nové Zámky

Základné imanie 5.000 euro, splatené 5.000 euro

IČO: 50 643 851 , DIČ: 2 120 471 298
IČ DPH: Neplátca DPH

Zapísaná v registri OR OS Nitra, odd.:Sro, vl.č.: 42843/N

Orgán dozoru : Inšpektorát SOI pre Nitriansky kraj,
Staničná 9, P. O. BOX 49A, 950 50  Nitra 1 

Podriadený finančný agent pre sektory:
1. Poistenie alebo zaistenie
2. Poskytovanie úverov a spotrebiteľských úverov

zápis v registry Národnej banky Slovenska, licencia číslo: 227901

SLUŽBY POSKYTUJEME PRE CELÉ ÚZEMIE SR

  Kontaktný formulár  
       Ostatné       

  KALKULÁCIA a 
on line poistenie