Čakajte
prosím...
Každý prevádzkovateľ vozidla v SR je poviiný mať uzatvorené na vozidlo "Povinné zmluvné poistenie" PZP. Poistenie kryje v základnej forme škody ktoré spôsibite Vy niekomu inému a nekryje škody na Vašom vozidle. (pozri aj základné pojmy)
       Ostatné       

  KALKULÁCIA a 
on line poistenie

       POMOC       

  Povinné zmluvné poistenie