Čakajte
prosím...
Poistenie, ktoré si viete dojednať prostredníctvom tohoto formulárom je "Poistenie zodpovednosti pri výkone povolania." Ide o poistenie ktoré kryje škodu, ktorá môže vzniknúť v dôsledku Vašej práce a je teda určené zamestnancom v pracovnom pomere. Naša spoločnosť však dokáže poistiť aj iné riziká vrátane podnikateľských. Odporúčame do pozornosti pasáž základné pojmy kde nájdete ďalšie podrobnosti.
       Ostatné       

  KALKULÁCIA a 
on line poistenie

  Poistenie zodpovednosti